PRESSMEDDELANDEN

Nyhetsrum

Senaste nyheter

Kontakta Oss

PRESSMEDDELANDEN

Öppna Kristdemokrater gör skillnad 

Öppna Kristdemokrater gör skillnad 

Idag presenterar RFSL sin valrapport där de undersökt partiernas inställning till hbt+reformer. Under den gångna mandatperioden placerar sig Kristdemokraterna på en delad fjärdeplats. Det är oerhört glädjande att se resultatet av RFSL:s undersökning. Den visar att Öppna Kristdemokrater gör skillnad.

Bra om informationsplikten för hiv-positiva avskaffas

Bra om informationsplikten för hiv-positiva avskaffas

Idag har socialutskottet föreslagit att riksdagen ska be regeringen se över informationsplikten för hiv-positiva.  Öppna Kristdemokrater krävde tillsammans med de andra riksdagspartiernas hbt+organisationer redan 2016 att smittskyddslagen ses över och att...

European Center-Right LGBT+ Alliance kräver ny hbt+agenda

European Center-Right LGBT+ Alliance kräver ny hbt+agenda

Öppna Kristdemokrater gratulerar tillsammans med våra europeiska partivänner i European Center-Right LGBT+ Alliance den nyvalda EU-kommissionen och uppmanar den att anta en heltäckande och ambitiös hbt+agenda. Hbt+agendan måste inkludera fyra grundläggande områden:...

Kristdemokraterna får HBT+organisation

Kristdemokraterna får HBT+organisation

I samband med Kristdemokraternas riksting i Umeå bildades idag Öppna kristdemokrater, kristdemokraternas hbt+organisation. Öppna Kristdemokrater kommer att arbeta tillsammans med Kristdemokraterna och partiets associerade förbund för att öka kunskapen om och förbättra...