ÖPPNA KRISTDEMOKRATER 

Kristdemokraternas hbt+förbund

Öppna Kristdemokrater är Kristdemokraternas hbt+förbund. Vi arbetar för att öka kunskapen om och förbättra livsvillkoren för människor som bryter normen för sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och könskarakteristika.

Bli medlem

Ge en gåva

NYHETER OCH PRESSMEDDELANDEN
Förbättra stödet till regnbågsfamiljer

Förbättra stödet till regnbågsfamiljer

Idag på regnbågsfamiljernas dag skriver förbundsordförande Magnus Kolsjö och förste vice förbundsordförande Rasmus Ericsson på QX Opinion om vikten av att ge ett bättre stöd till regnbågsfamiljer. Okunskapen om regnbågsbarn är utbredd och betydande hos såväl...

Maria Hansson lämnar Öppna Kristdemokraters förbundsstyrelse

Maria Hansson lämnar Öppna Kristdemokraters förbundsstyrelse

Maria Hansson har idag entledigats från uppdraget som andra vice förbundsordförande för Öppna Kristdemokrater. - Jag blev som förbundsordförande under morgonen idag den 3 november informerad av Maria Hansson om att hon under sin tid i RFSL Hälsingland använt runt 50...

Bra om informationsplikten för hiv-positiva avskaffas

Bra om informationsplikten för hiv-positiva avskaffas

Idag har socialutskottet föreslagit att riksdagen ska be regeringen se över informationsplikten för hiv-positiva.  Öppna Kristdemokrater krävde tillsammans med de andra riksdagspartiernas hbt+organisationer redan 2016 att smittskyddslagen ses över och att...

OM KRISTDEMOKRATI
SUBSIDIARITET

SUBSIDIARITET

Subsidiaritet innebär att beslut ska fattas på lägsta möjliga nivå. Men det innebär också att nivåer högre upp...

FÖRVALTARSKAP

FÖRVALTARSKAP

Jorden finns inte bara till för oss som lever idag. Vi har ett ansvar både att bevara det vi fått av föregående generationer och att lämna över jorden...

SOLIDARITET

SOLIDARITET

Vi har ett gemensamt ansvar för varandra. Detta är en naturlig konsekvens av människovärdet. Alla människor räknas och omfattas av...

OFULLKOMLIGHET

OFULLKOMLIGHET

Alla människor är ofullkomliga. Men alla är ansvariga för sina egna handlingar och beslut, och har förmågan att välja mellan gott och ont.  Att...

PERSONALISM

PERSONALISM

Människan är mer än en individ, hon är en person som formas av de gemenskaper hon är en del av. Människan har såväl kroppsliga och själsliga som...

MÄNNISKOVÄRDET

MÄNNISKOVÄRDET

Alla människor har ett unikt och okränkbart värde. Det innebär att varje människa är ett mål i sig. Ingen annan människa får äga henne eller på ett...