POLITIK

BLI MEDLEM

OM OSS

POLITISKA PROGRAM OCH STÄLNINGSTAGANDEN

Här hittar du Öppna Kristdemokraters ställningstaganden i olika politiska frågor. 

När vi utformar vår politik utgår vi från en personalistisk människosyn och den kristdemokratiska idétraditionen. Vi sätter personen i centrum och arbetar för att människan inte ska reduceras till en eller flera identiteter.

Vårt övergripande politiska mål är att alla människor oavsett sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och könskarakteristika ska kunna förverkliga sig själva och leva i öppenhet och frihet utan rädsla för sociala repressalier, diskriminering, hot, våld eller trakasserier.

FÖRBÄTTRADE LIVSVILLKOR FÖR TRANSPERSONER

FÖRBÄTTRADE LIVSVILLKOR FÖR TRANSPERSONER

Ordet transpersoner används som ett paraplybegrepp för personer vars könsidentitet och/eller könsuttryck skiljer sig från den traditionella samhällsnormen. En enskild transperson kan identifiera sig som man, kvinna, både och, mitt emellan, varken eller – oberoende av det kön som registrerats vid födseln. En...

POLITIK FÖR REGNBÅGSFAMILJER

POLITIK FÖR REGNBÅGSFAMILJER

INLEDNING Öppna Kristdemokrater är ett förbund grundat på en kristdemokratisk idétradition som personers okränkbara människovärde, personalismen och familjen som samhällets viktigaste hörnsten. Det skiljer från liberaler som har marknaden som det centrala och socialister som har de kollektiva systemen som det...

ETT EUROPA FÖR ALLA

ETT EUROPA FÖR ALLA

INLEDNING Den Europeiska unionen som vi känner har kommit att bli det mest lyckade fredsprojektet som vi känner till. Aldrig förr har så många européer som nu levt i sådant välstånd, frihet och trygghet som idag. Denna utveckling är till stor del tack vare den Europeiska unionen och att kristdemokratiska ledare...