PRESSMEDDELANDE

SENASTE NYHETERNA

Pressmeddelanden

Kontakta Oss

Öppna Kristdemokrater gör skillnad 

aug 4, 2022 | Pressmeddelande

Idag presenterar RFSL sin valrapport där de undersökt partiernas inställning till hbt+reformer. Under den gångna mandatperioden placerar sig Kristdemokraterna på en delad fjärdeplats tillsammans med Miljöpartiet före både Moderaterna och Socialdemokraterna. När RFSL blickar framåt och frågar riksdagskandidater om deras inställning till framtida hbt+reformer är Kristdemokraterna ett av de partier som ökar mest i hbt+vänlighet, hela 21,9 procent.

– Det är oerhört glädjande att se resultatet av RFSL:s undersökning. Den visar att Öppna Kristdemokrater gör skillnad och att den goda dialog vi har med partiet och det arbete vi gör för att öka kunskapen om hbt+frågor behövs, säger Öppna Kristdemokraters förbundsordförande Magnus Kolsjö.

– Min erfarenhet är att dialog och ökad kunskap är det bästa sättet att nå resultat i hbt+frågor. Att kunskap ibland saknas syns också i riksdagskandidaternas svar på enkäten där flera sagt sig vara mot en ändring av föräldrabalkens hävanderegler trots att det är en fråga som Kristdemokraterna var med och lyfte i en reservation när riksdagen beslutade om könsneutral föräldraskapspressumption. 

– RFSL:s undersökning visar också på ett tydligt mönster som upprepats de senaste valen där Miljöpartiet lovar stort och får höga poäng men när det väl blir skarpt läge i riksdagen så backar de och fullföljer inte sina löften. Kristdemokraterna å andra sidan är försiktig med löften men när frågan kommer upp i riksdagen och riksdagsledamöterna får sätta sig in i frågan så tar de ett steg framåt och röstar i hbt+positiv riktning och levererar mer än de lovat, avslutar Magnus Kolsjö

FLER PRESSMEDDELANDEN

Bra om informationsplikten för hiv-positiva avskaffas

Bra om informationsplikten för hiv-positiva avskaffas

Idag har socialutskottet föreslagit att riksdagen ska be regeringen se över informationsplikten för hiv-positiva.  Öppna Kristdemokrater krävde tillsammans med de andra riksdagspartiernas hbt+organisationer redan 2016 att smittskyddslagen ses över...

European Center-Right LGBT+ Alliance kräver ny hbt+agenda

European Center-Right LGBT+ Alliance kräver ny hbt+agenda

Öppna Kristdemokrater gratulerar tillsammans med våra europeiska partivänner i European Center-Right LGBT+ Alliance den nyvalda EU-kommissionen och uppmanar den att anta en heltäckande och ambitiös hbt+agenda. Hbt+agendan måste inkludera fyra...

Kristdemokraterna får HBT+organisation

Kristdemokraterna får HBT+organisation

I samband med Kristdemokraternas riksting i Umeå bildades idag Öppna kristdemokrater, kristdemokraternas hbt+organisation. Öppna Kristdemokrater kommer att arbeta tillsammans med Kristdemokraterna och partiets associerade förbund för att öka...

PRESSKONTAKT

MAGNUS KOLSJÖ

MAGNUS KOLSJÖ

FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Telefon: 076-322 63 65
E-post: magnus.kolsjo@oppnakristdemokrater.se

RASMUS ERICSSON

RASMUS ERICSSON

FÖRSTA VICE FÖRBUNDSORDFÖRANDE

MARIA HANSSON

MARIA HANSSON

ANDRA VICE FÖRBUNDSORDFÖRANDE