NYHETSRUM

SENASTE NYHETERNA

Pressmeddelanden

Kontakta Oss

NYHETER OCH PRESSMEDDELANDEN

Bra om informationsplikten för hiv-positiva avskaffas

Bra om informationsplikten för hiv-positiva avskaffas

Idag har socialutskottet föreslagit att riksdagen ska be regeringen se över informationsplikten för hiv-positiva.  Öppna Kristdemokrater krävde tillsammans med de andra riksdagspartiernas hbt+organisationer redan 2016 att smittskyddslagen ses över och att informationsplikten för hiv-positiva avskaffas.  – Det är bra om informationsplikten för hiv-positiva avskaffas. Det är snart tio år sedan jag skrev en motion till Kristdemokraternas riksting om att avskaffa informationsplikten. Jag är glad över att Kristdemokraterna tagit ställning för den här översynen och jag är stolt över att en...

Kristdemokraterna får HBT+organisation

Kristdemokraterna får HBT+organisation

I samband med Kristdemokraternas riksting i Umeå bildades idag Öppna kristdemokrater, kristdemokraternas hbt+organisation. Öppna Kristdemokrater kommer att arbeta tillsammans med Kristdemokraterna och partiets associerade förbund för att öka kunskapen om och förbättra...

QX: ”Kommuner och myndigheter ska inte gå i Prideparader”

QX: ”Kommuner och myndigheter ska inte gå i Prideparader”

I samband med bildandet av föreningen Öppna Kristdemokrater så intervjuade Mathilda Thorén på tidningen QX Magnus Kolsjö som föreslagits bli ordförande för Öppna Kristdemokrater. QX skrev bland annat att det är en historisk helg som ligger framför Magnus Kolsjö då...

PRESSKONTAKT

MAGNUS KOLSJÖ

MAGNUS KOLSJÖ

FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Telefon: 076-322 63 65
E-post: magnus.kolsjo@oppnakristdemokrater.se

RASMUS ERICSSON

RASMUS ERICSSON

FÖRSTA VICE FÖRBUNDSORDFÖRANDE

MARIA HANSSON

MARIA HANSSON

ANDRA VICE FÖRBUNDSORDFÖRANDE