PRESSMEDDELANDE

SENASTE NYHETERNA

Pressmeddelanden

Kontakta Oss

Bra om informationsplikten för hiv-positiva avskaffas

feb 13, 2020 | Pressmeddelande

Idag har socialutskottet föreslagit att riksdagen ska be regeringen se över informationsplikten för hiv-positiva. 

Öppna Kristdemokrater krävde tillsammans med de andra riksdagspartiernas hbt+organisationer redan 2016 att smittskyddslagen ses över och att informationsplikten för hiv-positiva avskaffas. 

– Det är bra om informationsplikten för hiv-positiva avskaffas. Det är snart tio år sedan jag skrev en motion till Kristdemokraternas riksting om att avskaffa informationsplikten. Jag är glad över att Kristdemokraterna tagit ställning för den här översynen och jag är stolt över att en kristdemokrat, Acko Ankarberg Johansson som är socialutskottets ordförande, lyckats att leda utskottet på ett sådant sätt att det nu finns en majoritet för förslaget. Det säger Magnus Kolsjö, ordförande för Öppna Kristdemokrater. 

– När hiv fördes in i smittskyddslagen under 80-talet fanns ingen effektiv behandling mot hiv och infektionen var en dödsdom. I dag är hiv med hjälp av rätt inställda mediciner och god vård en kronisk sjukdom som inte överförs vid sexuella kontakter. Utifrån det perspektivet är det rimligt att lagen nu ses över. 

Informationsplikten i smittskyddslagen innebär ett krav för den som är hiv-positiv att informera en tänkt sexpartner om sin hiv-status. 

– Informationsplikten invaggar människor i en falsk trygghet, man tar risken att ha oskyddat sex eftersom man tar för givet att ens partner inte har hiv. Men många som får hiv får det från någon som inte känner till sin hiv-status.

– Informationsplikten ökar också stigmatiseringen av hiv-positiva. Det bidrar till att människor undviker att testa sig av rädsla för den stigmatisering ett besked om att de är hiv-positiva kan innebära. Lagstiftningen som den ser ut idag riskerar alltså att motverka sitt syfte att minska spridningen av hiv, avslutar Magnus Kolsjö

FLER PRESSMEDDELANDEN

European Center-Right LGBT+ Alliance kräver ny hbt+agenda

European Center-Right LGBT+ Alliance kräver ny hbt+agenda

Öppna Kristdemokrater gratulerar tillsammans med våra europeiska partivänner i European Center-Right LGBT+ Alliance den nyvalda EU-kommissionen och uppmanar den att anta en heltäckande och ambitiös hbt+agenda. Hbt+agendan måste inkludera fyra...

Kristdemokraterna får HBT+organisation

Kristdemokraterna får HBT+organisation

I samband med Kristdemokraternas riksting i Umeå bildades idag Öppna kristdemokrater, kristdemokraternas hbt+organisation. Öppna Kristdemokrater kommer att arbeta tillsammans med Kristdemokraterna och partiets associerade förbund för att öka...

PRESSKONTAKT

MAGNUS KOLSJÖ

MAGNUS KOLSJÖ

FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Telefon: 076-322 63 65
E-post: magnus.kolsjo@oppnakristdemokrater.se

RASMUS ERICSSON

RASMUS ERICSSON

FÖRSTA VICE FÖRBUNDSORDFÖRANDE

MARIA HANSSON

MARIA HANSSON

ANDRA VICE FÖRBUNDSORDFÖRANDE