Öppna Kristdemokrater gör skillnad 

Öppna Kristdemokrater gör skillnad 

Idag presenterar RFSL sin valrapport där de undersökt partiernas inställning till hbt+reformer. Under den gångna mandatperioden placerar sig Kristdemokraterna på en delad fjärdeplats tillsammans med Miljöpartiet före både Moderaterna och Socialdemokraterna. När RFSL blickar framåt och frågar riksdagskandidater om deras inställning till framtida hbt+reformer är Kristdemokraterna ett av de partier som ökar mest i hbt+vänlighet, hela 21,9 procent.

– Det är oerhört glädjande att se resultatet av RFSL:s undersökning. Den visar att Öppna Kristdemokrater gör skillnad och att den goda dialog vi har med partiet och det arbete vi gör för att öka kunskapen om hbt+frågor behövs, säger Öppna Kristdemokraters förbundsordförande Magnus Kolsjö.

– Min erfarenhet är att dialog och ökad kunskap är det bästa sättet att nå resultat i hbt+frågor. Att kunskap ibland saknas syns också i riksdagskandidaternas svar på enkäten där flera sagt sig vara mot en ändring av föräldrabalkens hävanderegler trots att det är en fråga som Kristdemokraterna var med och lyfte i en reservation när riksdagen beslutade om könsneutral föräldraskapspressumption. 

– RFSL:s undersökning visar också på ett tydligt mönster som upprepats de senaste valen där Miljöpartiet lovar stort och får höga poäng men när det väl blir skarpt läge i riksdagen så backar de och fullföljer inte sina löften. Kristdemokraterna å andra sidan är försiktig med löften men när frågan kommer upp i riksdagen och riksdagsledamöterna får sätta sig in i frågan så tar de ett steg framåt och röstar i hbt+positiv riktning och levererar mer än de lovat, avslutar Magnus Kolsjö

Bra om informationsplikten för hiv-positiva avskaffas

Bra om informationsplikten för hiv-positiva avskaffas

Idag har socialutskottet föreslagit att riksdagen ska be regeringen se över informationsplikten för hiv-positiva. 

Öppna Kristdemokrater krävde tillsammans med de andra riksdagspartiernas hbt+organisationer redan 2016 att smittskyddslagen ses över och att informationsplikten för hiv-positiva avskaffas. 

– Det är bra om informationsplikten för hiv-positiva avskaffas. Det är snart tio år sedan jag skrev en motion till Kristdemokraternas riksting om att avskaffa informationsplikten. Jag är glad över att Kristdemokraterna tagit ställning för den här översynen och jag är stolt över att en kristdemokrat, Acko Ankarberg Johansson som är socialutskottets ordförande, lyckats att leda utskottet på ett sådant sätt att det nu finns en majoritet för förslaget. Det säger Magnus Kolsjö, ordförande för Öppna Kristdemokrater. 

– När hiv fördes in i smittskyddslagen under 80-talet fanns ingen effektiv behandling mot hiv och infektionen var en dödsdom. I dag är hiv med hjälp av rätt inställda mediciner och god vård en kronisk sjukdom som inte överförs vid sexuella kontakter. Utifrån det perspektivet är det rimligt att lagen nu ses över. 

Informationsplikten i smittskyddslagen innebär ett krav för den som är hiv-positiv att informera en tänkt sexpartner om sin hiv-status. 

– Informationsplikten invaggar människor i en falsk trygghet, man tar risken att ha oskyddat sex eftersom man tar för givet att ens partner inte har hiv. Men många som får hiv får det från någon som inte känner till sin hiv-status.

– Informationsplikten ökar också stigmatiseringen av hiv-positiva. Det bidrar till att människor undviker att testa sig av rädsla för den stigmatisering ett besked om att de är hiv-positiva kan innebära. Lagstiftningen som den ser ut idag riskerar alltså att motverka sitt syfte att minska spridningen av hiv, avslutar Magnus Kolsjö

European Center-Right LGBT+ Alliance kräver ny hbt+agenda

European Center-Right LGBT+ Alliance kräver ny hbt+agenda

Öppna Kristdemokrater gratulerar tillsammans med våra europeiska partivänner i European Center-Right LGBT+ Alliance den nyvalda EU-kommissionen och uppmanar den att anta en heltäckande och ambitiös hbt+agenda.

Hbt+agendan måste inkludera fyra grundläggande områden:

  1. Anta antidiskrimineringsdirektivet
  2. Skydd mot hatbrott och hets
  3. Riv hindren för regnbågsfamiljers fria rörlighet
  4. Skydda utsatta grupper i asylprocessen

Du kan läsa hela European Center-Right LGBT+ Alliance’s gemensamma uttalandet nedan. Det kommer att sändas till EU-kommissionen och till utvalda ledamöter av Europaparlamentet.

Joint Statement regarding a comprehensive LGBT+ policy agenda 2019-2024

The European Centre-Right LGBT+ Alliance wishes to congratulate the European Commission on its election. We hope every Commissioner will do his/her utmost to make our European Union stronger and more inclusive. We would like to stress the importance of a comprehensive and ambitious LGBT+ agenda for the next five years. The following challenges should be considered priorities in the 2019-2024 period:


1. Approving the Non-Discrimination Directive: In 2008, the European Commission presented a proposal for a Council directive on implementing the principle of equal treatment outside the labor market, irrespective of age, disability, sexual orientation or religious belief, which aims at extending protection against discrimination through a horizontal approach. Here we also would like to add gender identity to recognise trans persons. However, as unanimity is required in the Council, the draft has remained blocked at that stage since then. In the political guidelines he presented in July 2014, the European Commission President, Mr. Juncker, specifically mentioned that he intended to maintain the proposal for a directive and to seek to convince national governments to give up their resistance in the European Council. However, this hasn’t happened the last five years. We urgently call upon the new European Commission to work with the EU members to lift this blockade in the Council.

2. Protection against hate crimes and hate speech: LGBT+ people are not protected by the 2008 Framework Decision, thus remaining vulnerable to attacks motivated by hate. Addressing this problem is especially relevant now, given the rise of hate speech and divisive rhetoric. We see more violations of the freedom of assembly and freedom of speech in the EU. We are also observing moves backwards where a small number of member states are reverting back to actively speaking out against or even to blocking any advancements on human rights and non-discrimination measures for LGBT+ people in the EU. A very worrying example can be found in Poland, where several local councils have proclaimed their commune “LGBT free”, reminding us of the darkest days of the 20th century. 

In the area of online hate speech, the voluntary code of conduct has helped to improve the rates of taking down of online hate speech. But such initiatives need to be further strengthened by each member country and further action may be considered in the future. 

3. Removing barriers to free movement of Rainbow Families: The 2018 CJEU judgement in the Coman case was an important step towards ensuring freedom of movement for same-sex couples, even if enforcement of the judgement is still necessary. However, beyond the judgement, barriers remain that need new legislation to be finally addressed. Proposals are needed to ensure mutual recognition of civil status documents (including legal gender recognition, marriages and registered partnerships) and their legal effects in order to reduce discriminatory legal and administrative barriers for citizens who exercise their right to free movement. Children in rainbowfamilies should have the same protection as children in different sex families. That´s why laws about parents and families should be gender neutral.

4. Protecting vulnerable groups in the asylum system: LGBT+ people are among the most vulnerable groups within the European asylum system. While current legislation and policies provide some protections at the EU level, these are insufficient. The reality remains that LGBT+ asylum seekers – whether fleeing persecution because of their identities or displaced for other reasons – often find themselves placed at risk and re-victimised by the very system that is supposed to protect them and offer safe refuge. The problems faced by LGBT+ asylum seekers are common across all Member States, especially when it comes to issues such as, access to specific healthcare, recognition of their identities, safe accommodation, detention, procedural elements, and determination of safe countries. Support from the Commission is needed to ensure that there is no backsliding on advancements in the Reform of the Common European Asylum System already made, and that the reform is quickly adopted and effectively implemented. We also believe it to be important that action will be taken against member countries who refuse to implement the reform agreed upon.”

Kristdemokraterna får HBT+organisation

Kristdemokraterna får HBT+organisation

I samband med Kristdemokraternas riksting i Umeå bildades idag Öppna kristdemokrater, kristdemokraternas hbt+organisation. Öppna Kristdemokrater kommer att arbeta tillsammans med Kristdemokraterna och partiets associerade förbund för att öka kunskapen om och förbättra livsvillkoren för hbt+personer. Öppna Kristdemokrater satsar på att med tiden själva bli ett associerat förbund till partiet. 

Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med den nyvalda styrelsen och våra medlemmar för att forma en kristdemokratisk politik för de utmaningar som fortfarande idag möter hbt+personer i vår vardag. Jag hoppas också att vi som organisation kan vara ett stöd och bidra med kunskap till Kristdemokraternas partiavdelningar, distrikt och förtroendevalda runt om i landet.

Det säger Magnus Kolsjö, nyvald ordförande för Öppna Kristdemokrater. 

Till styrelse för Öppna Kristdemokrater valdes 

Ordförande: Magnus Kolsjö
Vice ordförande: Rasmus Ericsson
Ledamöter: Ewa-Lotta Mattiasson, Maria Hansson och Sara Bystam
Ersättare: Anne-Sophie Sriwong, Nenna Zithrine och Malte Andersson.

Maria Hansson kommer vara politisk talesperson för Öppna Kristdemokrater och Rasmus Ericsson kommer att vara internationell- och europapolitisk talesperson. Magnus Kolsjö kommer att vara talesperson för frågor som rör Öppna Kristdemokrater som organisation. 

Media:
Bild på Magnus Kolsjö
Öppna Kristdemokraters logotype

Kontakt:
Magnus Kolsjö
Ordförande för Öppna Kristdemokrater
076-322 63 65