OM OSS

STYRELSE

STADGAR

PERSONUPPGIFTER

ÖPPNA KRISTDEMOKRATER

Öppna Kristdemokrater är Kristdemokraternas hbt+organisation. Vi arbetar för att öka kunskapen om och förbättra livsvillkoren för människor som bryter normen för sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och könskarakteristika.

I vårt arbete utgår vi från en personalistisk människosyn och den kristdemokratiska idétraditionen. Vi samarbetar med Kristdemokraterna, partiets associerade förbund och närstående organisationer för att stärka den kristdemokratiska rörelsen i hbt+frågor.

Vårt mål är att Öppna Kristdemokrater ska finnas i hela landet och att vi ska kunna bidra till att fler hittar till den kristdemokratiska rörelsen i Sverige. Vi vill visa att den bild av Kristdemokraterna som ett homofobiskt, bifobiskt och transfobiskt parti som fortfarande lever kvar på vissa håll är falsk.

Öppna Kristdemokrater är medlemmar i European Center-Right LGBT+ Alliance som är ett nätverk för hbt+organisationer och nätverk inom partier kopplade till European People’s Party (EPP).

Vi är övertygade om att den kristdemokratiska rörelsen behöver vara engagerade i hbt+frågor och att vi som kristdemokrater har något viktigt att bidra med för att forma ett samhälle där även hbt+personer är en del av samhällsgemenskapen fullt ut.

Öppna Kristdemokrater ger råd och stöd till partiavdelningar. distrikt och förtroendevalda i hbt+frågor. Vi kan bidra med information, utbildningar och föreläsningar vid såväl interna som externa arrangemang. Bjud gärna in oss till årsmöten, stämmor eller pridefiranden.

Alla som ställer sig bakom vårt syfte kan bli medlemmar i Öppna Kristdemokrater. Vi frågar inte om sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck eller könskarakteristika. Vi frågar inte ens om partimedlemskap. Vi är till för alla som utifrån en personalistisk människosyn och den kristdemokratiska idétraditionen vill öka kunskapen om och förbättra livsvillkoren för hbt+personer.

Samtidigt som vi är till för alla så är vi också en gemenskap för hbt+personer inom den kristdemokratiska rörelsen. Vi finns till för att stötta och stärka varandra. En gemenskap i gemenskapen dit man som hbt+person kan vända sig om man har frågor eller vill ha råd om sitt politiska engagemang.