GE EN GÅVA

BETALA MED KORT

GE EN GÅVA TILL ÖPPNA KRISTDEMOKRATER

Öppna Kristdemokrater är beroende av medlemsavgifter och frivilliga gåvor för vårt arbete. Genom att ge en enstaka gåva eller bli regelbunden givare och ge en gåva varje månad eller varje kvartal, kan du vara med och hjälpa oss driva på för en hbt+politik som utgår från en personalistisk människosyn och den kristdemokratiska idétraditionen.

Med din hjälp kan vi göra mer!

REDOVISNING AV BIDRAG

Öppna Kristdemokrater redovisar gåvor i enlighet med lagen (2018:90) om insyn i finansiering av partier. Det innebär att vi inte tar emot några anonyma bidrag över 2 325 kronor (0,05 prisbasbelopp) och att vi redovisar identiteten på den person eller organisation som under ett år ger mer än 23 250 kronor (0,5 prisbasbelopp).

Mer information om insyn i finansiering av partier finns på Kammarkollegiets webbplats.