INLEDNING

Öppna Kristdemokrater är ett förbund grundat på en kristdemokratisk idétradition som personers okränkbara människovärde, personalismen och familjen som samhällets viktigaste hörnsten. Det skiljer från liberaler som har marknaden som det centrala och socialister som har de kollektiva systemen som det centrala. 

Öppna Kristdemokrater är den borgerliga garanten för regnbågsfamiljers rättigheter i Sverige och EU. Vi har tagit ställning för att den fria rörligheten inom EU ska gälla regnbågsfamiljer barn och föräldrar. På kommunal nivå vill Öppna Kristdemokrater arbeta med att göra det lättare för alla familjer att delta på lika villkor.

Öppna Kristdemokrater vill lyfta upp barnperspektivet när det kommer till regnbågsfamiljer. Det är av största vikt att regnbågsbarn precis som barn till heterosexuella par får samma möjligheter till stöd vid utsatthet för brott samt vid bevittnade av brott. Och att de får samma stöd och möjligheter i välfärden, både i Sverige och inom EU. Så ser det inte ut idag.

ARBETE FÖR EN ÖPPEN KRISTDEMOKRATISK FAMILJEPOLITIK 

Kristdemokraterna jobbar för lika villkor för regnbågsfamiljer och traditionella familjebildningar. Kristdemokraterna har drivit på en lagförändring sen 2014 där barnets behov blir centralt för uppföljning och val av familjehem som har gått igenom. Ett initiativ som Moderaterna och Socialdemokraterna valde att följa efter, vilket är glädjande då kristdemokratisk politik blev verklighet och gjorde det bättre för många familjer.

Det finns flera utmaningar kvar i familjefrågorna. En av våra största utmaningar är att Sverige på allvar behöver möta frågan om regnbågsbarns rätt till stöd, om de har varit utsatt för fysiskt och psykiskt våld i samkönade familjer. Kommuner och regioner måste stötta dessa barn på deras villkor. Därför föreslår vi tre förslag till kommunerna och regionerna för att förbättra stödet till regnbågsbarnen och deras familjer

ÖPPNA KRISTDEMOKRATER ARBETAR FÖR:

  1. Att kommuner och regioner ska ta fram en plan för förebyggande och rehabiliterande insatser för regnbågsbarn som utgår från deras situation och villkor
  2. Att kommuner och regioner ska specialutbilda personal som kuratorer och socionomer samt relevant personal med adekvat kunskap om våld i samkönade relationer
  3. Att det ska finnas särskilda samtalsgrupper, material och samarbeten till regnbågsfamiljer och regnbågsbarn

MIGRATION OCH ASYL

Länder som Sverige och Tyskland har under betydande tid tagit emot fler migranter än de klarat av att integrera i samhället. Detta drabbar både de som sökt sig hit och de som bor i landet sedan länge. Därför behövs det åtgärder för att anpassa migrationspolitiken till integrationkapaciteten och till de regler för migration som tillämpas av andra EU-länder. Det innebär bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och försörjningskrav vid familjeåterförening. 

De skärpta kraven för permanenta uppehållstillstånd är en viktig åtgärd för att skapa incitament för integration. Att de som kommer till EU-länder kan integreras i och bli en del av samhället är särskilt viktigt för hbt+personer. En välfungerande integration är a och o för ett framgångsrikt arbete mot hedersnormer och för att förändra de hbt+negativa värderingar som finns inom de kulturområden många migranter kommer ifrån.

Öppna kristdemokrater står bakom moderpartiets migrationspolitik. Men vill även tillägga att man även bör lyfta behovet av bättre rättssäkerhet för hbt+personer i asylprocessen. Det är också viktigt att följa upp att de skärpta kraven för anhörig invandring inte drabbar hbt+personers möjlighet att återförenas på samma villkor som heterosexuella par. 

ÖPPNA KRISTDEMOKRATER ARBETAR FÖR:

  1. Ökad rättssäkerhet för hbt+personer och dess familjer i svensk asylprocess.
  2. Uppföljning av de skärpta reglerna för anhöriginvandring för att säkerställa att hbt+personer ges samma möjlighet till familjeåterförening som andra.