Aktuellt

Socialutskottet vill att regeringen ser över hivpositivas informationsplikt

Publicerad: 13 februari 2020 klockan 11.30

Regeringen bör se över om smittskyddslagen fyller sin funktion när det gäller informationsplikten för hivpositiva. Regeringen bör även låta ta fram förebyggande åtgärder för att främja hbtq-personers psykiska hälsa. Det anser socialutskottet, som riktar två tillkännagivanden till regeringen om detta. SD har invändningar mot ena förslaget till tillkännagivande.

Socialutskottet har behandlat förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om folkhälsofrågor. I samband med detta vill utskottet att riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:

  • Folkhälsomyndigheten har gjort bedömningen att det numera inte finns några krav på att en person som får bra behandling för sin hiv ska informera sina sexualpartner om hivinfektionen, detta eftersom risken för överföring av hiv vid samlag är mycket låg. Regeringen bör därför se till att det görs en analys av om smittskyddslagen fyller sitt syfte när det gäller informationsplikten för hivpositiva.
  • Undersökningar visar att förekomsten av psykisk ohälsa är högre bland hbtq-personer än hos befolkningen i allmänhet. Socialutskottet vill därför att regeringen bör ge en lämplig myndighet i uppdrag att föreslå förebyggande insatser för att främja hbtq-personers psykiska hälsa.

Förslagen till tillkännagivanden har sitt ursprung i motioner från Liberalerna. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag, bland annat med hänvisning till att arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

SD säger nej till tillkännagivande om smittskyddslagen

Flera partier reserverar sig och har invändningar mot olika delar av de förslag som socialutskottet har behandlat. Bland annat anser Sverigedemokraterna att riksdagen inte ska rikta något tillkännagivande till regeringen om en översyn av smittskyddslagen. Enligt partiet är smittskyddslagens bestämmelser om informationsplikten för hivpositiva väl avvägda som de är.

Kontaktperson för media

Anna Rune, föredragande socialutskottet, telefon 08-786 41 90, e-post anna.rune@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Onsdagen den 19 februari.

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Dokument

Socialutskottets betänkande 2019/20:SoU5 Folkhälsofrågor (publiceras 14 februari)