Sju politiska hbtq-nätverk eniga: ”Se över smittskyddslagen”

4 augusti, 2016

I unik enighet har sju politiska HBTQ-nätverk nyligen gått ut och krävt att smittskyddslagen ska ses över. Man menar att den i sin nuvarande utformning motverkar det primära syftet som är att främja bra prevention.

Regeringen måste ändra sig och återkomma med ett förslag till utredningsdirektiv som syftar till att genomföra en helhetsöversyn av smittskyddslagen och ett avskaffande av informationsplikten för personer som lever med hiv. Det skriver företrädare för sju av riksdagspartiernas nätverk för hbtq-frågor i en gemensam debattartikel under Prideveckan. Man menar att den repressiva lagstiftningen bidrar till att människor avskräcks från att testa sig för hiv.

Nu konstaterar man att de villkor för att lagen ska ses över som angetts i bl.a. förarbetet till lagen, i och med att smittsamheten numera har konstaterats minimal hos personer som känner till sin status och medicinerar, har uppfyllts.

Nätverken konstaterar att trots detta och trots att det numera finns en stor majoritet i riksdagen för en översyn, kunde sjukvårdsminister Gabriel Wikström vid utfrågning under Stockholm Pride berätta att regeringen inte avser att genomföra någon sådan översyn.

Argumenten för en översyn är många. Bland annat motverkar smittskyddslagen effektiv prevention, lagen snedfördelar ansvaret för att praktisera säkrare sex, personer döms inte efter smittskyddslagen och rättstillämpningen är godtycklig, FN är bekymrade över den repressiva lagstiftning vi har och regeringen anser själv att lagar som kriminaliserar och diskriminerar människors hivstatus bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter.

Regeringen måste ändra sig och göra en helhetsöversyn av smittskyddslagen och avskaffa informationsplikten. De sju närverk som har undertecknat debattartikeln är HBT-Socialdemokrater, Öppna Moderater, HBT-liberaler, Öppna Kristdemokrater, Vänsterpartiets HBTQ-nätverk, Centerpartiets nationella HBT-nätverk och Grönt HBTQ-nätverk.

Läs hela debattartikeln här: