Besvikelse över KD:s stängda dörr

Besvikelse över KD:s stängda dörr

Vi i Öppna Kristdemokrater är mycket besvikna över att Kristdemokraterna nu stängt dörren för att förenkla regelverket kring ändring av juridiskt kön.

Frågor om kön, hur vi själva identifierar oss, hur vi upplevs av andra och vad som förväntas av personer med ett visst kön är komplexa. De kräver att vi närmar oss frågan genom förståelsen att kön existerar på flera plan.

Vi har ett medicinskt kön som bestäms av den uppsättning kromosomer som vi har. Vi har också ett socialt kön; hur vi uppfattas av andra och vilka förväntningar som kommer av det. Andra personer läser ofta av oss och bildar sig sin uppfattning av vårt genom hur vår kropp ser ut samt genom sociala och kulturella markörer som klädsel och olika livsval. I detta kanske man kan prata om ett kroppsligt kön som en brygga eller tolkningshjälp mellan det medicinska och sociala könet. Vi har också det självupplevda könet; hur vi ser på oss själva och närmar oss vår omvärld. Till allt detta har staten lagt ett juridiskt kön; en etikett i folkbokföringen som visar det kön staten anser att en person har.

Alla dessa aspekter av kön hänger såklart ihop på olika sätt men det den här debatten handlar om är hur starkt statens intresse är att definiera en persons kön och annonsera det till omvärlden, samt om detta intresse väger starkare än en enskild persons intresse av att själv få beskriva och berätta för omvärlden vem den är.

Det är i denna fråga som Kristdemokraterna nu har bestämt att staten äger den enskilda personens berättelse om vem den är och att människan själv inte har rätt att få sin egen könsidentitet inskriven i folkbokföringen med mindre än att staten först gör en omfattande utredning. Frågan är hur en utredning om en människas könsidentitet någonsin ska kunna uppfylla kraven på saklighet och objektivitet. Vem har förmågan att blicka in i en människas själ så djupt att den på objektiva grunder kan säga att den har en bättre företeelse av en persons könsidentitet än personen själv?

Oavsett vilken väg man väljer att gå; krav på utredning och diagnos eller en ordning som bygger på självidentifiering, så finns det problem. Men i valet mellan de två väljer vi i Öppna Kristdemokrater den väg som personalismen pekar mot, där den enskilde personen sätts i centrum och tillåts utvecklas i samspel med andra. Vi vill inte gå den väg där personen fortsätter vara ett objekt som ska analyseras och klassificeras av andra. Det är inte ett kristdemokratiskt sätt att se våra medmänniskor på.

Öppna Kristdemokrater på Almedalsveckan

Öppna Kristdemokrater på Almedalsveckan

Den 4 till 7 juli är det Almedalsveckan. Öppna Kristdemokrater arrangerar tre lunchseminarier under veckan. Seminarierna kommer hållas digitalt och sändas live på Facebook. De kommer också finnas tillgängliga att titta på efteråt. 

Dela gärna länkarna till seminarierna på era facebooksidor och bjud in era vänner.

Måndag 5 juli 12:15-13:00

Q eller inte?

Q:et i hbtq står för queer, man kan också läsa in personer med queera uttryck eller questioning. Frågan om att ha med Q eller inte har aktualiserats flera gånger under de senaste åren. Varför använder vissa organisation begreppet hbt+, medan andra använder hbtq eller hbtqi?

Öppna Kristdemokrater använder begreppet hbt+ men fler andra liknande organisationer i Sverige använder begreppet hbtq eller hbtqi. Varför använder Öppna Kristdemokrater inte Q och varför använder RFSL Q? Öppna Kristdemokrater har valt att inte använda Q och istället använda begreppet hbt+. RFSL beslutade 2012 att inkludera queera personer i namnet och att använda begreppet hbtq. De två organisationernas förbundsordföranden samtalar om varför deras organisationer gjort olika val och deras syn på Q.

Medverkande:
Deidre Palacios, Förbundsordförande, RFSL
Magnus Kolsjö, Förbundsordförande, Öppna Kristdemokrater

https://www.facebook.com/events/458540678582188/

Tisdag 6 juli 12:15-13:00

A Christian Democratic LGBT+ agenda for the European Union

The EU Commission has introduced the first ever strategy on LGBT+ equality in the EU. At the same time some member states are rolling back protections and equal rights of LGBT+ persons. What are EPP and the Christian democratic parties of Europe doing to advance the rights of LGBT+ persons.

Öppna Kristdemokrater and CDA Pride Netwerk work together with other LGBT+ organisation from EPP member parties in the European European Centre-Right LGBT+ Alliance. What are we doing to advance the rights of LGBT+ persons? What are the most pressing current issues for LGBT+ persons in the EU? And what does a Christian Democratic LGBT+ agenda for the EU look like?

Participants:
Gerben Horst, Chairman, CDA Pride Netwerk
Rasmus Ericsson, Vice President, Öppna Kristdemokrater
David Lega, Member of the European Parliament, Kristdemokraterna

https://www.facebook.com/events/494665314977424/

Onsdag 7 juli 12:!5-13:00

Hbt+personers hälsa efter pandemin

Hur har coronapandemin påverkat hälsan för hbt+personer och vilka åtgärder behöver vidtas från politiskt håll?Hbt+personer har generellt sett en sämre hälsa än heterosexuella cis-personer. Ett drygt år med restriktioner och avsaknad av de mötesplatser som annars är viktiga för välmåendet kan antas varit särskilt svår för hbt+personer.

Vad kan göras för att få en bättre bild av hur pandemin påverkat hbt+personers hälsa och vilket stöd kan samhället ge till de vars hälsa påverkats negativt av restriktionerna?

Medverkande:
Acko Ankarberg Johansson, Riksdagsledamot, ordförande för socialutskottet, Kristdemokraterna
Michael Anefur, Riksdagsledamot, hbt+politisk talesperson, Kristdemokraterna
Magnus Kolsjö, Förbundsordförande, Öppna Kristdemokrater

https://www.facebook.com/events/965987520828647/

Förbättra stödet till regnbågsfamiljer

Förbättra stödet till regnbågsfamiljer

Idag på regnbågsfamiljernas dag skriver förbundsordförande Magnus Kolsjö och förste vice förbundsordförande Rasmus Ericsson på QX Opinion om vikten av att ge ett bättre stöd till regnbågsfamiljer. Okunskapen om regnbågsbarn är utbredd och betydande hos såväl myndigheter som politiker. Därför presenterar vi idag fyra förslag på åtgärder.

Öppna Kristdemokrater vill lyfta upp barnperspektivet när det kommer till regnbågsfamiljer. Det är av största vikt att regnbågsbarn precis som barn till heterosexuella par får samma möjligheter till stöd vid utsatthet för brott samt vid bevittnade av brott. Och att de får samma stöd och möjligheter i välfärden, både i Sverige och inom EU. Så ser det inte ut idag.

Läs hela artikeln på QX Opinion.

QX: ”Kommuner och myndigheter ska inte gå i Prideparader”

QX: ”Kommuner och myndigheter ska inte gå i Prideparader”

I samband med bildandet av föreningen Öppna Kristdemokrater så intervjuade Mathilda Thorén på tidningen QX Magnus Kolsjö som föreslagits bli ordförande för Öppna Kristdemokrater.

QX skrev bland annat att det är en historisk helg som ligger framför Magnus Kolsjö då partiet kommer ta första steget till att få ett eget hbt-förbund. (Q:et hoppar de över och Kolsjö menar att det är vänsterladdat).

– Det här är frågor som jag brinner för och har arbetat med inom KD under en lång tid. År 2000 skrev jag min första debattartikel om hbt-frågor inom partiet och nu, 19 år senare, blir det äntligen något konkret.

Att KD nu ska få ett hbt-förbund menar Kolsjö kommer leda till att partiet får ett tydligt forum för att utveckla tankar och ta ställning i hbt-frågor utefter en ”kristdemokratisk idétradition”.

Läs hela artikeln på qx.se

Dagen: Kristdemokraterna på väg att få hbt-vänligt förbund

Dagen: Kristdemokraterna på väg att få hbt-vänligt förbund

Tidningen Dagen skriver om Öppna Kristdemokrater inför det konstituerande mötet i Umeå den 9 november.

Nätverket Öppna kristdemokrater ska under KD:s stundande riksting bilda en förening, med siktet inställt på att bli ett eget förbund inom partiet.

– Det här var en utveckling som jag inte kunde se hända, säger Magnus Kolsjö, föreslagen som ordförande.

Läs artikeln på dagen.se