KRISTDEMOKRATI

BLI MEDLEM

OM OSS

OFULLKOMLIGHET

Alla människor är ofullkomliga. Men alla är ansvariga för sina egna handlingar och beslut, och har förmågan att välja mellan gott och ont. 

Att Kristdemokraterna tror på ofullkomligheten innebär att vi inte tror att det går att bygga ett perfekt lyckorike. Alla samhällen och politiska reformer kommer att ha brister. Denna insikt bör också leda till en ödmjukhet i det politiska arbetet. 

Att alla kan göra fel, och gör det, innebär också att alla är värda en andra chans.

MER OM KRISTDEMOKRATI

SUBSIDIARITET

SUBSIDIARITET

Subsidiaritet innebär att beslut ska fattas på lägsta möjliga nivå. Men det innebär också att nivåer högre upp ska ge stöd och hjälp till underordnade nivåer så att de kan klara av sina uppgifter på ett så bra sätt som möjligt. Ibland kan en lägre nivå klara av att ansvara...

FÖRVALTARSKAP

FÖRVALTARSKAP

Jorden finns inte bara till för oss som lever idag. Vi har ett ansvar både att bevara det vi fått av föregående generationer och att lämna över jorden till våra barn och barnbarn.  Ett gott förvaltarskap handlar både om att ta hand om klimatet och miljön, och att ta hand om ekonomin, vår kultur och våra...

SOLIDARITET

SOLIDARITET

Vi har ett gemensamt ansvar för varandra. Detta är en naturlig konsekvens av människovärdet. Alla människor räknas och omfattas av samhällsgemenskapen. Vi kan inte stilla se på när någon annans människovärde kränks. Kristdemokratin värnar alla människors liv, frihet och värdighet, oavsett geografiskt avstånd....

PERSONALISM

PERSONALISM

Människan är mer än en individ, hon är en person som formas av de gemenskaper hon är en del av. Människan har såväl kroppsliga och själsliga som andliga behov. Det kristdemokratiska samhällsarbetet tar därför sin utgångspunkt i människans helhet och betonar människans behov av gemenskap.  Den viktigaste...

MÄNNISKOVÄRDET

MÄNNISKOVÄRDET

Alla människor har ett unikt och okränkbart värde. Det innebär att varje människa är ett mål i sig. Ingen annan människa får äga henne eller på ett kränkande sätt utnyttja henne. Detta är det mest grundläggande inom den kristdemokratiska idétraditionen och det som all kristdemokratisk politik måste förhålla sig...