fbpx

KRISTDEMOKRATER

ÖPPNA

Kristdemokraternas hbt+organisation

LÄS MER OM ÖPPNA KRISTDEMOKRATER OCH VÅRT ARBETE
BLI MEDLEM OCH ARBETA TILLSAMMANS MED OSS!

LÄS MERBLI MEDLEM

KRISTDEMOKRATER

ÖPPNA

Kristdemokraternas hbt+organisation

LÄS MER OM ÖPPNA KRISTDEMOKRATER OCH VÅRT ARBETE
BLI MEDLEM OCH ARBETA TILLSAMMANS MED OSS!

LÄS MERBLI MEDLEM

Nyheter och Pressmeddelanden

OM KRISTDEMOKRATI

MÄNNISKOVÄRDET
Alla människor har ett unikt och okränkbart värde. Det innebär att varje människa är ett mål i ...
PERSONALISM
Människan är mer än en individ, hon är en person som formas av de gemenskaper hon är en del av. ...
OFULLKOMLIGHET
Alla människor är ofullkomliga. Men alla är ansvariga för sina egna handlingar och beslut, och ...
SOLIDARITET
Vi har ett gemensamt ansvar för varandra. Detta är en naturlig konsekvens av människovärdet. ...
FÖRVALTARSKAP
Jorden finns inte bara till för oss som lever idag. Vi har ett ansvar både att bevara det vi ...
SUBSIDIARITET
Subsidiaritet innebär att beslut ska fattas på lägsta möjliga nivå. Men det innebär också att ...